KRUPNIK, Tadeusz. Możliwości odzyskania siarki elementarnej z amoniakalnych ługów posorpcyjnych na drodze bezpośredniego utlenienia siarkowodoru w roztworze. 1962.