TARNOWSKI, Tadeusz. Ścieralność stropów łożyskowych cynowych i bezcynowych ze szczególnym uwzględnieniem struktur. 1962.