BARYŁKO-PIKIELNA, Nina. Wartość informacyjna testów sprawdzających wrażliwość sensoryczną. 1962.