RADWAŃSKI, Jan. Analiza teoretyczna i doświadczalna wentylatora osiowego przeciwbieżnego. 1962.