RACHWALIK, Rafał. Absoluty. Otrzymywanie, właściwości i zastosowania. 2021.