ŚWIĄTEK, Wojciech. Rola współczesnych obiektów kulturowej ekspresji w definiowaniu znaczących miejsc w krajobrazie. 2021.