ORLIŃSKI, Tomasz Mariusz. Kwasy fulwowe generowane na składowiskach odpadów i ich wykorzystanie do nawożenia gleb.