USYDUS, Szymon. Analiza urbanistyczna stadionów piłkarskich – metodyka badań.