BIAŁKO, Mikołaj. Człowiek i jego potrzeby jako cel i miara stosowania technologii informacyjnych w mieście. 2021.