2 Kongres na temat Ochrona środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Kraków, 19-20 czerwca 1990 r.. 1990.