5 Sympozjum Specjalności Pojazdy Szynowe, Kraków-Janowice, październik 1980. 1980.