KOCWA-HALUCH, Renata. Adaptacja gatunków Rhodotorula wyosobnionych z różnych środowisk do fenolu i ich aktywność biochemiczna w ściekach koksowniczych. 1986.