STOJAK, Natalia Grażyna. Zabudowa wielorodzinna, ul. Franciszka Smolki na Lwowskim Przedmieściu w Przemyślu. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne. 2022.