RICHTER, Mateusz. Stateczność ciężkich maszyn roboczych pracujących na podłożu słabonośnym. 2022.