PAWŁOWSKA, Krystyna. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu : partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje. 2008.