RODACKA, Małgorzata. Wpływ zjawisk reologicznych na ugięcia kablobetonowych belek z betonu lekkiego. 2022.