RADWAN-PRAGŁOWSKA, Julia. Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych. 2022.