MORAWSKI, Zdzisław. Z Rawenny : z czterema rycinami. 1921.