Stary Kraków : według rysunków uczniów szkoły budowniczych: Jana Grucy, Stan. Kirkina, Wład. Stępińskiego i Tadeusza Zaremby. 1913.