KOŁACZKOWSKI, Julian. Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce. 1888.