PTAŚNIK, Jan. Obrazki z przeszłości Krakowa. Serya druga, Seweryn Betman, rodzina Berów, inne rody krakowskie w wieku XVI, Abraham Judaeus Bohemus, polszczenie się Krakowa w XVI wieku, powietrze w Krakowie. 1903.