SZOSTAK, Krzysztof. Wielofunkcyjne materiały do usuwania zanieczyszczeń z układów wodnych w zintegrowanym procesie sorpcja – rozkład fotokatalityczny – filtracja. 2022.