Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 72. 2022.