DZIAŁEK, Jarosław; GIBAŁA-KAPECKA, Beata; KAPECKI, Tomasz; NÓŻKA, Marcjanna; OZGA, Agnieszka; SMAGACZ-POZIEMSKA, Marta. Przestrzenie troski : nowa przestrzeń 2022. 2022.