ZACHARIASZ, Agata; MYCZKOWSKI, Zbigniew; WIELGUS, Krzysztof; ŚRODULSKA-WIELGUS, Jadwiga; STANIEWSKA, Anna; SYKTA, Izabela; SUCHOŃ, Filip; FABIJANOWSKA, Katarzyna; MIROCKA, Aleksandra; BEDNA, Wacław; KOWALSKA, Patrycja. "Mała architektura dla wielkiej twierdzy": katalog małej architektury dla obiektów Twierdzy Kraków.