SKRZYNIOWSKA, Dorota; ZIMA, Wiesław. Podstawy wentylacji i klimatyzacji. 2023.