BRASSE, Krystian. Właściwości gruntobetonów ze zbrojeniem rozproszonym. 2022.