TWARDOWSKI, Grzegorz. Rytm jako element kreacji formy architektonicznej : klasyczne i współczesne piękno w architekturze. 2023.