KANIA, Ewelina. Metasieciowe ujęcie komunikacji między uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego. 2023.