KARCIŃSKA, Patrycja. Model planowania zatrudnienia i tworzenia harmonogramów postępu robót w wykonawstwie budowlanym. 2023.