WOŹNICZKA, Magdalena. Przekształcenia układu przestrzennego oraz form architektonicznych na obszarze Kurdwanowa w latach 1845-2022. 2023.