NOWAK, Krystyna; ŻMUDZIŃSKA-ŻUREK, Barbara; RUTKOWSKI, Kazimierz; SURYŁO, Piotr; VOGT, Elżbieta; VOGT, Otmar. Polacy i chemia na ziemiach polskich w XIX wieku. 2023.