WYSZYŃSKI, Ryszard. Jakościowy i ilościowy wpływ zjawisk zachodzących w strumieniowym smoczku wodnym na jego sprawność. 1960.