STULIŃSKI, Jan. Proporcje architektury w świetle teorii denominatorów goniometrycznych. 1956.