POLACZEK, Krzysztof. Bio-poliole z surowców odnawialnych do syntezy otwartokomórkowych pianek poliuretanowych. 2023.