KUFEL, Anna. Ocena efektów wzmocnienia włóknami bazaltowymi hybrydowych kompozytów na osnowie polipropylenu. 2023.