LIPIŃSKA, Bogna. Żuławy Wiślane : ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu. [T. 3]. 1986.