ŚRODULSKA-WIELGUS, Jadwiga. Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w kształtowaniu krajobrazu parkowego, na przykładzie Krakowa. T. 2. 2000.