WĘGLARZ, Katarzyna. Analityczno-numeryczne metody modelowania rurowych krzyżowo-prądowych wymienników ciepła o złożonym systemie przepływowym. 2023.