KAPOŁKA, Maciej. Konkursy architektoniczne w Krakowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego : omówienie i analiza porównawcza opracowań konkursowych. T. 2. 2020.