STALA, Klaudia; KOŁODZIEJCZYK, Katarzyna. Comprehensive musealization of archaeological and architectural heritage on the example of Wiślica, Kompleksowa muzealizacja dziedzictwa archeologiczno-architektonicznego na przykładzie Wiślicy. 2023.