KUŚMIERSKA, Aleksandra. Ośrodki jeździeckie w aspekcie problematyki architektoniczno-przestrzennej w krakowskim obszarze metropolitalnym. 2023.