Od TINLIB do Koha – dostosowanie zasad opracowania zbiorów zwartych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej do wymogów nowego systemu bibliotecznego

Type: Fragment of a book
Number of downloads: 544
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Published in
Pages
Language
ISBN
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights