Compressive behaviour of concrete-filled carbon fiber-reinforced polymer steel composite tube columns made of high performance concrete

Ostrowski, Krzysztof, Dudek, Mateusz, Sadowski, Łukasz
Article
06.11.2019 -
The confinement of concrete-filled steel columns (CFT) with carbon fiber-reinforced polymer (CFRP) has been extensively studied in recent decades due to their significant applications for the strengthening purposes or construction of composite structures. A CFT column consists of a steel tube and inner-filled concrete, where the steel tube is used as a form and confinement of the concrete, with the concrete being the core that prevents buckling of the tube. Due to the development of concrete technology, high performance concrete (HPC) is increasingly used as the internal material of CFT. However, CFT columns are susceptible to local buckling and constant confining stress after yielding of the steel tube. This is why concrete-filled carbon fiber-reinforced polymer steel composite tubes (CFCT) have been considered. The key parameter, which determines load-carrying capacity, and axial and transverse deformation is the number of CFRP layers. The test results showed that local buckling of the steel tube can be effectively eliminated and that the compressive strength of CFCT is enhanced by the external confinement. It has been shown that the stress-strain characteristic depends on confinement pressure. This paper also discusses damage patterns and presents analysis of limit load capacity based on both laboratory experiments and numerical calculations.

Lwowiana

Collection of books

Projektowanie i planowanie kierunków rozwoju innowacji procesowych i produktowych w procesie wytwarzania wybranej grupy kompozytów magnetycznych

Klimecka-Tatar, Dorota
Book
2019
Treść niniejszej monografii odnosi się do problemów związanych z organizacją procesów produkcyjnych i technologicznych, jak również do rozwoju innowacji procesowych i produktowych w produkcji wybranej grupy kompozytów magnetycznych. Proces produkcji materiałów kompozytowych o unikalnych właściwościach magnetycznych jest procesem bardzo złożonym, a ze względu na bardzo dużą zmienność procesu wytwórczego kluczowe jest, aby system produkcyjny miał znamiona rekonfigurowalnego systemu produkcyjnego, czyli aby posiadał zalety zarówno produkcji seryjnej, jak i elastycznych systemów produkcyjnych. Ogólna struktura opracowania obejmuje miedzy innymi tematykę: organizacji procesów produkcyjnych i technologicznych w świetle zmian przemysłu, ustalenia zestawu kryteriów jakości dla wybranej grupy produktów, usystematyzowania parametrów użytkowych dla wyrobów z materiałów magnetycznie trwałych w odniesieniu do zmienności technik produkcji, projektowania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi Lean Production, jak również tematykę kreowania innowacji produktowych i procesowych w branży kompozytów magnetycznych na bazie proszków Nd-Fe,Co-B w odniesieniu do ekonomii i potrzeb rynku. Główny cel niniejszej pracy odnosi się do wskazania kierunków rozwoju innowacji produktowych i procesowych w procesach wytwórczych kompozytów magnetycznych na bazie proszków Nd-Fe,Co-B. Analiza wstępnego projektu procesu na podstawie mapy strumienia wartości (VSM) pozwoliła na wytypowanie dwóch krytycznych kierunków rozwoju produktu i technologii. Pierwszy z nich obejmował przywrócenie pierwotnych cech materiału proszkowego wobec samorzutnej degradacji materiału w warunkach magazynowania i przetwarzania oraz zapobieganie utlenianiu proszków na bazie Nd-Fe,Co-B na każdym etapie przetwarzania. Rozwiązaniami krytycznymi dla omawianych procesów produkcyjnych okazały się być techniki wstępnego przygotowania powierzchni cząstek proszku poprzez trawienie oraz enkapulację (biekapsulację) powierzchni cząstek proszku magnetycznego. W odniesieniu do proszków już powierzchniowo utlenionych zastosowano trawienie cząstek proszku w wodnych roztworach słabych kwasów organicznych lub też w roztworach związków kompleksujących, np. trawienie w wodnych roztworach kwasu cytrynowego lub szczawiowego. Natomiast w odniesieniu do zabezpieczenia powierzchni zastosowano technikę zabezpieczania powierzchni cząstek proszków warstwami i powłokami ochronnymi. Powłoki tego typu mają na celu zabezpieczenie powierzchni metalu przed intensywnym utlenianiem podczas operacji technologicznych. Stwierdzono, że zaproponowane kierunki rozwoju produktu w oparciu o szereg parametrów z kryterium wytrzymałości eksploatacyjnej mają korzystny wpływ w aspekcie wskazanych celów szczegółowych pracy. Dodanie operacji technologicznych takich, jak trawienie cząstek proszku w wodnych roztworach słabych kwasów organicznych lub też w roztworach związków kompleksujących oraz zabezpieczenie powierzchni metalu w procesach enkapsulacji bienkapsulacji korzystnie wpływa na wytrzymałość eksploatacyjną wyrobu, gdyż skutecznie chroni przed intensywnym utlenianiem powierzchni cząstek proszku podczas operacji technologicznych. Techniki trawienia i zabezpieczania powierzchni cząstek proszku przyczyniają się do zwiększenia homogenizacji i równomiernego rozprowadzenia materiału spoiwa w objętości kompozytu magnetycznego. W pewnym stopniu ograniczają uszkodzenia mechaniczne na wszystkich etapach procesu produkcyjnego, a finalnie sprzyjają hamowaniu procesów korozyjnych gotowych materiałów. Oceny skuteczności zastosowanych zmian w organizacji procesu dokonano na podstawie analizy powtarzalności procesu – powtarzalności pod względem spełnienia kryteriów zatwierdzających wyrób jako zgodny. Na podstawie przeprowadzonej statystycznej kontroli procesu można jednoznacznie stwierdzić, że procesy są stabilne i przewidywalne w swoim przebiegu, co dowodzi o możliwościach wdrożenia wskazanych innowacji.

“As masterly as very few others are…” – the Polish gardens of Peter Joseph Lenné. An example of Polish-German study into the history and maintenance of historical garden

Jaworek-Jakubska, Justyna
Article
2019
In 2016, on the sesquicentennial anniversary of the death of Peter Joseph Lenné, an exhibition, entitled “Mistrzowskie jak rzadko które…”. Ogrody Petera Josepha Lenné w Polsce, was presented. It constituted the conclusion of a joint Polish and German academic project. As a part of the research project, a comprehensive review of garden and park layouts was performed and the degree to which Lenné himself and his associates had been involved in the design of the gardens was verified. It was also determined whether the projects had been carried out in accordance with the original assumptions of their authors. The projects were assessed on the basis of surviving garden plans and drawings from the collection of the Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), as well as data obtained during a query of archival materials and field studies carried out in the years 2014–2015.

Effect of dealumination on the catalytic performance of Cr-containing Beta zeolite in carbon dioxide assisted propane dehydrogenation

Michorczyk, Piotr, Zeńczak-Tomera, Kamila, Michorczyk, Barbara, Węgrzyniak, Adam, Basta, Marcelina, Millot, Yannick, Valentin, Laetitia, Dzwigaj, Stanislaw
Article
09.11.2019
New active and selective catalysts for propane to propene dehydrogenation in assistance of CO₂ (CO₂-PDH) were prepared by chromium incorporation in siliceous SiBeta. The Cr-containing SiBeta zeolite catalysts were obtained by two-step postsynthesis preparation procedure which consist, in the first step, removal of aluminum from TEABeta zeolite with Si/Al of 17 by treatment with nitric acid solution to obtain an aluminium-free SiBeta support with Si/Al ratio of 1000 and, in the second step, various amounts of Cr were introduced into the siliceous SiBeta zeolite structure by wet impregnation. The well correlation between the number of redox Cr sites and propene yield up to 2 wt % of Cr has been determined. Comparing of catalytic activity of Cr-containing Beta zeolite catalysts with the identical Cr content (2 wt % of Cr) supported on SiBeta and AlBeta revealed that the dealumination has great impact on catalytic properties. Low acidity of SiBeta is suitable for achieving high selectivity to propene (above 80 %) while high acidity of starting AlBeta promotes propane cracking to lighter hydrocarbons. Moreover, in switch operation mode between propane dehydrogenation in presence and absence of CO₂ the formation rate of propene raises in mode with CO₂ only over Cr-containing SiBeta zeolite catalyst, while over Cr-containing AlBeta zeolite catalyst a negative effect on the rate of propene formation was observed.


Uban sozology assumption in the planning of housing areas

Kobylarczyk, Justyna, Marchwiński, Janusz
Article
2019
Sozology is a newly discovered direction in urban planning stem from the growing threats to the natural environment. A contemporary man pursues close and positive relations with the environment and focuses on the premises of human ecology that directly impact the process of planning and composing urban spaces. The article presents the influence of climatic conditions on the shaping of housing areas. The problem was presented on the basis of an analysis of a specific example. The assessment included the shading of the buildings by neighbouring buildings, the shading of the common spaces and the issue of ventilation. These phenomena connected with the structure of the buildings, their scale and intensity have a significant impact on the conditions of the residence. Other factors also affect the housing environment. Their rational use with the help of teams of experts from complementary fields can contribute to raising the standards of the housing environment even at the planning stage, and later to optimising land use by the community of its inhabitants.

The issue of integration of elevated transport routes in the areas of historic Polish cities. Example of the modernization of a cross-city railway line in the Śródmieście district of Kraków

Komarzyńska-Świeściak, Elżbieta, Kirschke, Paweł
Article
2019
The aim of the article includes presentation and interdisciplinary analysis of design solutions proposed in the works awarded in the international urban architecture competition entitled “New life between flyovers” and concerning the area around the cross-city railway line, currently under modernization, running through the Śródmieście district in Kraków, from the area of Miodowa Street to the PKP Kraków Główny station. In the applications, possible scenarios of flyovers space development and the possibilities of integrating the transport route into the historic district have been assessed, taking into account historical urban relations and contemporary technical conditions. The analyses were aimed at optimising future investments so that they can become a starting point for public consultations, drafting a land development plan and determination of the development strategy for the studied area. The applied method may be helpful in determining the directions of a spatial policy aimed at the protection of cultural landscape endangered by overground transport routes.

The architectural transformation of the von Wentzky family’s Baroque palace at Rychnów near Namysłów

Legendziewicz, Andrzej
Article
2019
The paper presents the results of research work that has been performed on the von Wentzky family’s palace at Rychnów. Firstly, the architecture of the palace is discussed and written sources concerning the village and the von Wentzky family are reviewed. Based on the architectural studies and the analysis of the details, the most important phases of the place’s transformation were defined. The recognition of the wall construction chronology contributed to the identification of two construction and transformation stages. The original Baroque palace, with its modest architecture was erected on a classic three crosswise-section plan by Ernst Fryderyk von Wenzky in 1781. The building had survived without major changes up until the beginning of the twentieth century, when it was transformed in the years 1906–1907. An extension was added to the west elevation as were a loggia and a porch on the avant-corpses. The research work enabled the author to identify the reach of the palace’s Baroque foundations, and it formed the grounds for generating recommendations to conservators concerning repairs and restoration work.

The problems of small towns in Ukraine and Poland

Dmytrenko, Andrii, Kuzmenko, Tetiana, Kobylarczyk, Justyna, Paprzyca, Krystyna
Article
2019
The development of particular towns is a factor that determines the economical, social and spatial development of the country. Therefore we turn our attention to it with a critical eye. On 20ᵗʰ October 2015 the government in Poland accepted a bill connected with the Country Town Policy 2023, that is addressed to towns. Its main point is to strengthen towns in their sustainable development, betterment of standards of living and workplace creation. The socio-economical transformation that occurred in Poland in 1989 has caused a lot of changes in the country. In Ukraine it happened in 1991 and it appears that due to various reasons, its transformation seems to be a much longer process and the process has not finished yet. This article focuses on the development of small towns in Ukraine and Poland, which, in currently difficult times, find themselves in a hard and unstable socio-economic situation. This article analyzes the economic, demographic and spatial aspects of small towns in Ukraine and Poland.