Ugięcia sklepień jako długotrwała przyczyna zmiany pracy konstrukcji dachu na przykładzie poewangelickiego kościoła granicznego w Leśnej

Ałykow, Krzysztof, Napiórkowska-Ałykow, Magdalena, Bednarz, Łukasz, Jasieńko, Jerzy, Mamedov, Alirza, Apostolova-Sossa, Liubov, Denysenko, Nataliia, Zhurauliou, Aliaksei
Article
2020