Koha: narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej

Koha: narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej

Type: Collection of post-conference publications
Title

Collection items (18)Statystyki i raportowanie w systemie Koha

Ablewicz, Jacek, Kopaczka, Rafał
Fragment of a book
2016