Multisensoryczne przestrzenie publiczne : zasady tworzenia multisensorycznych otwartych stref nauki i rekreacji

Type: Dissertation
Number of downloads: 23
Files
Zasób dostępny dla zalogowanych użytkowników lub z komputerów w domenie PK
Title
Variant of the title
Author
Promoter
Release date
Date of defense
Publisher
Language
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog