Modelowe interpretacje przestrzennej struktury metropolitalnej w planach rozwoju Krakowa i jego regionu. Okres 1960-2010

Type: Dissertation
Number of downloads: 30
Files
Zasób dostępny dla zalogowanych użytkowników lub z komputerów w domenie PK
Title
Variant of the title
Author
Promoter
Release date
Date of defense
Publisher
Language
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog