Ewolucja myśli architektonicznej w sztuce sakralnej po reformach Soboru Watykańskiego II na przykładzie Krakowa

Type: Dissertation
Number of downloads: 18559
Title
Variant of the title
Author
Promoter
Release date
Publisher
Language
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog