Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w kształtowaniu krajobrazu parkowego, na przykładzie Krakowa. T. 1

Type: Dissertation
Number of downloads: 525
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Promoter
Release date
Publisher
Language
Abstract
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog
See also