Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na wartości środowiska kulturowego regionu (spójność polityki przestrzennej z planami różnego szczebla)

Type: Article
Number of downloads: 176
Title
Variant of the title
Author
Published in
Numbering
Pages
Release date
Publisher
Language
ISSN
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights